Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

alicjazkrainyczarow
3122 84c3 390
Reposted fromkrzysk krzysk viabojaniewiem bojaniewiem
alicjazkrainyczarow
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakindofnightmare kindofnightmare
9181 a783 390

impressionsdujour:

By Edward Weston, 1934. 

Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaindisputabel indisputabel
alicjazkrainyczarow
2065 f315 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreska freska
4545 3fab 390
Reposted fromamatore amatore viafreska freska

May 20 2017

5271 8597 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamyzone myzone
alicjazkrainyczarow
9043 1c71 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacorazon corazon
alicjazkrainyczarow
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazon corazon

May 18 2017

alicjazkrainyczarow
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave via12czerwca 12czerwca
3206 d017 390
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoza psychoza
alicjazkrainyczarow
3392 b9a8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
alicjazkrainyczarow
8599 0b95 390
Reposted fromkato85 kato85 viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
alicjazkrainyczarow
0462 cfef 390
alicjazkrainyczarow
9477 aa0e 390
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency

May 17 2017

alicjazkrainyczarow
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viasentymentalna sentymentalna
alicjazkrainyczarow
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
4316 b757 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaczinok czinok
alicjazkrainyczarow
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viazupson zupson
alicjazkrainyczarow
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl