Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

alicjazkrainyczarow
Reposted from4777727772 4777727772 viaHypothermia Hypothermia

July 10 2018

alicjazkrainyczarow
3172 7b76 390
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
alicjazkrainyczarow
6714 6369 390

June 24 2018

3711 ec65 390
Reposted fromamatore amatore viabeeth beeth
alicjazkrainyczarow
1675 d715 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeeth beeth
alicjazkrainyczarow
0962 2128 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
alicjazkrainyczarow
0485 20db 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaajmaga ajmaga
alicjazkrainyczarow
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

June 23 2018

alicjazkrainyczarow
7796 23f9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamirando mirando
alicjazkrainyczarow
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus

June 22 2018

6288 4472 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viazavas zavas

May 27 2018

alicjazkrainyczarow
0825 d351 390
Reposted fromkarahippie karahippie
alicjazkrainyczarow
0857 e169 390
Reposted fromkarahippie karahippie

May 23 2018

alicjazkrainyczarow
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes viabadblood badblood

May 15 2018

alicjazkrainyczarow
Zanim zbawisz świat, postaraj się najpierw zbawić siebie.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Drogi Empato"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
alicjazkrainyczarow
6154 c750 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakropq kropq

May 14 2018

alicjazkrainyczarow
4963 4b49 390
Reposted fromsavatage savatage viaZoonk11 Zoonk11
alicjazkrainyczarow
5614 90bc 390
Reposted fromoll oll viaLaColie LaColie

May 09 2018

alicjazkrainyczarow
1040 aba4 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaawaken awaken
alicjazkrainyczarow
0447 ad76 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl