Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

alicjazkrainyczarow

January 18 2018

alicjazkrainyczarow
5770 f547 390
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man vialadylena ladylena

January 11 2018

alicjazkrainyczarow
Reposted frombluuu bluuu viabamboocha bamboocha
alicjazkrainyczarow
1387 a478 390
Reposted from2017 2017 viaverdantforce verdantforce

January 04 2018

alicjazkrainyczarow
1903 772a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
alicjazkrainyczarow
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaPoranny Poranny

December 23 2017

alicjazkrainyczarow
I am his, and he is mine
In the end, it’s him and I

December 22 2017

alicjazkrainyczarow
8847 5065 390
jarek puczel.
Reposted fromrol rol viaohhwell ohhwell
alicjazkrainyczarow
3876 542b 390
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viaxann xann
alicjazkrainyczarow
0045 d0be 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
alicjazkrainyczarow
Nie mogę żyć z ludźmi. To bydło i idioci.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Listy do żony (1923-1927)
alicjazkrainyczarow
- Jakie cechy decydują o tak zwanej kobiecości?

- Pewność siebie, spontaniczność, ciepło. Kobiece ciepło to wielka siła, która wręcz musi promieniować na zewnątrz, by ogrzewać innych ludzi.
— Krzysztof Hołowczyc, magazyn "Skarb" 3/2016
Reposted fromflorentyna florentyna viakotfica kotfica
alicjazkrainyczarow
4485 1d91 390
Reposted fromcompromise compromise viabadalena badalena
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialenka024 lenka024
alicjazkrainyczarow
Kiedy spytają Cię, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale.
— A.A. Milne "Kubuś Puchatek"
alicjazkrainyczarow
4304 7b0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamadamemonroe madamemonroe

December 20 2017

alicjazkrainyczarow
2840 d440 390
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl