Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

alicjazkrainyczarow
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape viablovely blovely

October 07 2019

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
5513 f207 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaYasLair YasLair

September 03 2019

alicjazkrainyczarow
4381 fab4 390
alicjazkrainyczarow
5249 1481 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson

June 25 2019

alicjazkrainyczarow
0623 1397 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viafoodforsoul foodforsoul
alicjazkrainyczarow
8978 be51 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
alicjazkrainyczarow
8684 9582 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane
alicjazkrainyczarow
3139 1a16 390
Reposted fromfalk falk viavaira vaira
alicjazkrainyczarow
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
alicjazkrainyczarow
2604 28dc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

March 03 2019

alicjazkrainyczarow
3223 3f38 390
Reposted from4777727772 4777727772 viathinkmore thinkmore
alicjazkrainyczarow
W rzeczywistości ciągłej sprzedaży,
Gdzie "być" przestaje cokolwiek znaczyć.
— Myslovitz
alicjazkrainyczarow
6268 7c28 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabeeth beeth

February 23 2019

alicjazkrainyczarow
0400 7d36 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
4298 e048 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaanecianow anecianow

February 11 2019

alicjazkrainyczarow
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viaazazel azazel
alicjazkrainyczarow
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl