Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

alicjazkrainyczarow
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape viablovely blovely

October 07 2019

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
5513 f207 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaYasLair YasLair

September 03 2019

alicjazkrainyczarow
4381 fab4 390
alicjazkrainyczarow
5249 1481 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson

June 25 2019

alicjazkrainyczarow
0623 1397 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viafoodforsoul foodforsoul

October 23 2019

alicjazkrainyczarow
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape viablovely blovely

October 07 2019

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
5513 f207 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaYasLair YasLair

September 03 2019

alicjazkrainyczarow
4381 fab4 390
alicjazkrainyczarow
5249 1481 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson

October 07 2019

alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
alicjazkrainyczarow
alicjazkrainyczarow
5513 f207 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaYasLair YasLair

September 03 2019

alicjazkrainyczarow
4381 fab4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl